Skip to content

Mislukte invordering? Pas op voor het strafrecht! WFR 2012/734

De belastingdienst mag op basis van de Invorderingswet 1990 inlichtingen vorderen. Indien niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, schrijft de Leidraad Invordering 1990 voor dat dan overwogen dient te worden een civiele procedure op te starten, dan wel een strafsanctie toe passen. Over de woorden dan wel is onlangs uitgebreid geprocedeerd tot aan de Hoge Raad aan toe. Het Hof hanteerde een grammaticale uitleg en oordeelde dat de ontvanger niet meer van de eenmaal ingeslagen civiele weg mag afwijken. Een koerswijziging kan volgens het Hof strijd met het vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel opleveren. De Hoge Raad betrekt de structuur van de Invorderingswet 1990 en de wetsgeschiedenis erbij, en concludeert dat de uitleg van het Hof te beperkt is. Aan de uitoefening van civiele lijfsdwang kan de belastingschuldige in het algemeen niet de gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat daarmee voor hem de kous af is. Gelet op de verschillende doelstellingen van de civielrechtelijke en de strafrechtelijke procedure, is deze uitkomst logisch volgens de auteurs.

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts