Skip to content

Nationale Hertoghs Pleitwedstrijd

06 oktober 2014

Op vrijdag 3 oktober 2014 hield ons kantoor voor de tweede keer de Nationale Hertoghs Pleitwedstrijd.

In 3 spannende zittingsrondes streden de deelnemende teams, gevormd door studenten uit Maastricht, Groningen, Utrecht, Amsterdam en Tilburg, om de eer van 'Beste Team 2014' en 'Best Scenario 2014'.

Niet alleen het dossier bood de nodige uitdagingen, maar ook de duidelijk (!) aanwezige verdachte en de kritische vragen van de rechtbank zorgden voor het nodige vuurwerk en deden een beroep op het improvisatievermogen van de studenten. Eén van de teams besloot zelfs een rechter te wraken, waardoor de wrakingskamer tussentijds zitting nam en uitspraak deed.

De jury oordeelde unaniem dat Team Groningen, bestaande uit Brecht Oosterhout, Janneke Penninkhof, Sven van der Heide en Diana Mensinga, de beste teamprestatie neerzette. Het pleidooi en dupliek blonken uit in juridisch goed doorwrochte standpunten en de goede onderlinge samenwerking binnen het team was ook tijdens de zitting duidelijk merkbaar.

De beste pleiter komt dit jaar uit Amsterdam: Amit Havenaar vervulde de rol van advocaat met veel passie en overtuiging. Zijn krachtige presentatie deed de jury besluiten dat hij het 'Best Scenario 2014' is.