Spring naar content

Navordering mogelijk van belasting die is verschuldigd door wettelijke tariefverhoging met terugwerkende kracht. Annotatie NTFR 2020/1599

Het gaat in deze zaak om een hotelresort ter waarde van circa € 120 miljoen (omgerekend van Arubaanse florin naar euro). Naast de waardering van het onroerend goed voor de grondbelasting staat ook de tariefwijziging van de grondbelasting per 1 januari 2019 ter discussie. Dat is een formeel interessant punt.

Lees verder.