Skip to content

Nederland gaat gegevens uitwisselen met de VS

13 februari 2014

Op 18 december 2013 heeft oud-staatssecretaris van Financiën Weekers een zogenoemde FATCA overeenkomst met de Verenigde Staten gesloten. De overeenkomst is getekend in het kader van de implementatie van de Amerikaanse ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (‘FATCA’).

De overeenkomst maakt het mogelijk dat gegevens tussen de Belastingdiensten uit beide landen automatisch worden uitgewisseld. Vanaf september 2015 zal de Nederlandse Belastingdienst gegevens over Amerikaanse belastingplichtigen aan de IRS (de Amerikaanse Belastingdienst) verstrekken. De Nederlandse Belastingdienst zal vanaf september 2015 daarnaast ook automatisch gegevens van de Verenigde Staten ontvangen over Nederlandse belastingplichtigen.

Op 2 september 2013 heeft Weekers de inkeerregeling tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat de boete van 30% niet wordt opgelegd als zwartspaarders zich vóór 1 juli 2014 bij de Belastingdienst melden. Deze versoepeling geldt ook voor inkeerverzoeken die vóór 2 september 2013 zijn ingediend, maar waarvan de boetbeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat. Aangezien thans nog geen sprake is van automatische gegevensuitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland, kunnen Nederlandse belastingplichtigen met niet-fiscaal verantwoord vermogen in de Verenigde Staten nog gebruik maken van de (tijdelijk versoepelde) inkeerregeling.

Vragen over inkeren, (vergrijp)boete en uw positie? Neem contact op met mr. R. Vos of mr. A.M.E. Nuyens om te bezien wat uw mogelijkheden in rechte zijn.

lees meer