Skip to content

Nertsfokkers onder vergrootglas

12 september 2019

Gisteren heeft een FIOD-inval plaatsgevonden bij een aantal financieel adviseurs, die nertsenfokkers zouden helpen om hun omzet buiten het zicht te houden voor de Belastingdienst (NU.nl). Uit dit nieuwsbericht blijkt tevens dat informatie is gedeeld met de Belastingdienst en dat alle nertsenfokkers in Nederland een brief krijgen met informatie over het onderzoek. Dat dit een vrijblijvende brief met informatie is, is weinig aannemelijk. Het is zeker niet uitgesloten dat de Belastingdienst ook om informatie vraagt in relatie tot de constructie die door de FIOD wordt onderzocht.

Wat te doen?

Zodra de brief van de fiscus is ontvangen, lijkt een beroep op de inkeerregeling een gepasseerd station. Toch is het zinvol om de afweging te maken welke mogelijkheden er zijn, zowel voordat de brief van de fiscus is ontvangen als daarna. In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met projecten in relatie tot buitenlands vermogen en de inkeerregeling. Ook voor dit nieuwe project staan wij u graag te woord. Vragen? Neem dan contact op met Anke Feenstra of Angelique Perdaems op T: +31 (0) 88 520 22 66.