Skip to content

Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet

26 maart 2015

Eind 2014 is in de fiscale vakliteratuur, maar ook in de media de nodige aandacht besteed aan een strafrechtelijke aangifte wegens een verdenking van beïnvloeding van getuigen door of namens het Ministerie van Financiën. Inmiddels heeft het hof beslist dat de belastingaanslagen moeten worden vernietigd op grond van art. 8:31 Awb (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 februari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:645). De aangifte is ingediend door de President van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en ziet op gebeurtenissen in een fiscale procedure.

In deze column, verschenen op BijzonderStrafrecht.nl, gaat Anke Feenstra in op de veelbesproken afweging tussen de getuigplicht en een beroep op de geheimhoudingsplicht, het verschoningsrecht en het zwijgrecht voor werknemers. In hoeverre en in welke mate staat het een werkgever of diens advocaat vrij om een getuige te wijzen op zijn geheimhoudingsplicht?

Lees de column.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra