Skip to content

Niet tenlastegelegde feiten in de straftoemeting en de aard van het delict. BijzonderStrafrecht.nl

A-G Knigge gaat in een lezenswaardige conclusie (ECLI:NL:PHR:2020:139) in op de verdiscontering van 23 onjuiste belastingaangiften in de straftoemeting die niet zijn tenlastegelegd. De A-G gaat in op de werkwijze in het kader van straftoemeting in kinderpornozaken en plaatst daarbij kritische kanttekeningen. Hij legt de vinger op de zere plek door te concluderen dat daarmee de discussie over het grootschalig karakter dan wel het tenlastegelegde feit “meermalig gepleegd” verplaatst wordt van het bewijsstelsel naar de straftoemeting. Yosra Ameziane gaat in haar bijdrage voor BijzonderStrafrecht.nl in op deze conclusie en stelt dat de “kinderporno werkwijze” zich, vanwege de aard van het delict, niet leent voor fiscale delicten.

Lees hier verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. Y. (Yosra) Ameziane