Skip to content

Nieuwe datum voor Hertoghs Douane Seminar: 18 juni 2015

19 mei 2015

Je was er bij, dus je bent er bij?

 

De expediteur verzorgt (veelal) talrijke aangiften ten invoer ten behoeve van opdrachtgevers. Dat gaat meestal goed, maar ook wel eens mis. Zo kan het gebeuren dat de opdrachtgever of een andere betrokkene in het aangifteproces niet helemaal zuiver op de graat is geweest en er zelfs fraude in het spel blijkt te zijn.

Een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke douanefraude kan het gevolg zijn.

Wat is dan de positie van de douane-expediteur? Loopt deze ook zelf risico op strafrechtelijke vervolging (ook al dacht hij volkomen te goeder trouw te hebben gehandeld?) en wat zijn daarvan de mogelijke gevolgen (toelating als expediteur; AEO-status)?

Aan de hand van deze en andere vragen brengen Peter van Hagen en Mariëlle Boezelman de strafrechtelijke risico’s voor de douane expediteur in beeld. Ook bespreken zij hoe dergelijke risico’s kunnen worden voorkomen c.q. hoe daarmee kan worden omgegaan.

Een must voor de professional die werkzaam is op dit terrein (adviseurs en advocaten).

De bijeenkomst wordt georganiseerd in de Rotterdamse vestiging van ons kantoor, aan de Parklaan 32 (Scheepvaartkwartier). U bent vanaf 16.30u van harte welkom. Het seminar start om 17.00u. Tijdens de pauze wordt een maaltijd geserveerd. Na afloop van het officiële programma om 20.00u, is er gelegenheid om tijdens de borrel verder van gedachten te wisselen.

Het staat u vrij één of twee collega’s naar de bijeenkomst mee te nemen. Wij vernemen graag op wie wij mogen rekenen via dit aanmeldformulier.