Skip to content

Rechter moet redenen voor geheimhouding identiteit tipgever kunnen toetsen. Annotatie NLF 2018/2669

De tipgeversaffaire. Wederom. Ditmaal de geheimhoudingskamer van Hof Den Bosch. Weloverwogen en goed gemotiveerd oordeelt het Hof in deze zaak dat de Inspecteur de identiteit van de tipgever bekend moet maken. Naar mijn mening geheel terecht.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M.S.M. (Lisa) van Esdonk-Bongaarts