Skip to content

Onrechtmatig verkregen bewijs Belastingdienst

03 juni 2014

Op 5 juni a.s. laat Roel Kerckhoffs van zich horen in de eerstvolgende uitzending van Tax Talks over ‘Onrechtmatig verkregen bewijs Belastingdienst’.

"In mijn advocatenpraktijk heb ik vaak te maken met mensen die verdacht worden van belastingfraude. Om het bewijs rond de krijgen stelt de inspecteur vaak vele vragen. Het antwoord op die vragen levert bewijs op van de fraude. Het Nederlandse recht biedt de belastingplichtige geen absoluut zwijgrecht voor deze gevallen. De Hoge Raad heeft op 12 juli 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ3640, BNB 2014/101) een arrest gewezen dat beoogt de positie van de verdachte belatingplichtige te beschermen. In de praktijk blijkt die bescherming onvoldoende te zijn en kan de inspecteur gewoon doorgaan met de verdachte belastingplichtige op de informatiegrill te leggen."

Tax Talks is een tweewekelijks online videoprogramma waarin onder leiding van een gastheer/-vrouw een aantal specialisten actuele fiscale onderwerpen bespreken. Klik hier voor een link naar de website van Tax Talks.