Skip to content

Onrechtmatig verkregen bewijs: een nieuw geluid?

05 januari 2016

Mr. R.W.J. Kerckhoffs, TFB 2015/08, hoofdstuk 7.

Nog niet zo heel lang geleden stonden de kranten nog vol met nieuws over ‘criminelen’ die vanwege vormfouten met de schrik waren vrijgekomen. Omdat de goegemeente zulks onwenselijk vond, heeft de wetgever ingegrepen. In een nieuw art. 359a Wetboek van Strafvordering is duidelijk gemaakt dat vormverzuimen niet langer per definitie tot een einde van de strafzaak hoeven te leiden. Ook andere minder vergaande consequenties zijn mogelijk of zelfs wenselijk.

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R.W.J. (Roel) Kerckhoffs