Skip to content

Onterechte mestboeten door falende meetapparatuur

Onterechte mestboeten door falende meetapparatuur

NRC.next heeft dit weekend een onderzoek gepubliceerd over het mestcomplot. In dit artikel wordt geconcludeerd dat in 64% van de gevallen boeten zijn opgelegd of strafrechtelijke vervolging heeft plaatsgevonden. Daarmee worden de zaken waarin boeten zijn opgelegd op één hoop gegooid met zaken waarin sprake is van mestfraude. Dit is onterecht.

De boeten die worden opgelegd zijn namelijk gebaseerd op meetapparatuur waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze onbetrouwbaar is. De meetapparatuur vertoont grote onnauwkeurigheden bij het meten van de fosfaat- en stikstofgehalten in de mest. Roel Kerckhoffs en Angelique Perdaems betogen in een procedure bij het CBB dat deze meetmethode niet ten grondslag mag worden gelegd aan de beoordeling of een boete wordt opgelegd. Doordat gebruik wordt gemaakt van een onnauwkeurige meetmethode kan niet aan de hand van deze gegevens worden bepaald of veehouders al de mest afvoeren. Het opleggen van boeten omdat volgens de meetmethoden niet alle mest zou zijn afgevoerd kan dan ook niet door de beugel.

De conclusie in het artikel in NRC.next dat in de gevallen waarin boeten zijn opgelegd sprake is van fraude is dan ook onjuist.

In het artikel ‘Bezwaren tegen wijze van beboeting in Meststoffenwet’ heeft Angelique Perdaems een aantal van de juridische argumenten die tegen de beboeting zijn aan te voeren uitgewerkt.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems