Spring naar content

Ontwikkelingen op het gebied van mediation in fiscale strafzaken. TBS&H 2022, nr 1

Eerder schreven wij al over mediation in fiscale strafzaken. Wij beschreven toen onder meer dat was aangekondigd om een conceptwetsvoorstel ‘mediation’ in consultatie te brengen, dat mediation in fiscale zaken sinds 2005 mogelijk is maar nog steeds beperkt wordt ingezet, en hoe mediation in het commune strafrecht – als wettelijk verankerd instrument – succesvol wordt ingezet. Dit alles om zo de opmars te maken naar mediation in fiscale strafzaken. Wij beschreven de mogelijkheden die wij daartoe zagen en hebben opgemerkt dat, voor zover bij ons bekend, mediation in fiscale strafzaken nog niet had plaatsgevonden. Nu, ruim anderhalf jaar verder, beschrijven wij de relevante ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van mediation, en meer specifiek hoe het nu staat op het gebied van mediation in fiscale strafzaken.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Roelof) Vos

Mr. D.C. (Diede) Molenaars