Skip to content

Opzet in de AWR het pleit beslecht. WFR 2018-111

Opzet in de AWR het pleit beslecht

Mr. I. Leenders en mr. A.C.M. Klaasse in WFR 2018-111

 

Het leerstuk van het opzet is één van de centrale thema’s in fiscale straf- en boetezaken. Daarmee wordt ook de vraag naar de kleur van het opzet relevant, met andere woorden, of het opzet van de verdachte belastingplichtige tevens gericht dient te zijn op het onjuist doen van de aangifte. In dit artikel uit het WFR gaan Ivo Leenders en An Klaasse in op de invulling van het opzetbegrip in het fiscale recht.