Skip to content

Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel � Verslag van het WFR Fiscaal Caf� 2018

Gerelateerde expertises:

Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel – Verslag van het WFR Fiscaal Café 2018

Mr. R.J. de Jong in WFR 2018/227, 27 november 2018

Op 15 november 2018 vond onder leiding van prof. dr. Leo Stevens het jaarlijkse WFR Fiscaal Café plaats. Het thema van deze aflevering was “Voor wie is de erfenis? – Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel”. Diverse gerenommeerde sprekers verdedigden in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag hun wensen tot aanpassing van de erfbelasting. Prof. dr. Paul de Beer verdedigde zijn prikkelende stelling “Waarom de erfbelasting omhoog moet”. Prof. mr. Inge van Vijfeijken bepleitte het concept van één lifetime-vrijstelling en de defiscalisering van de vordering op de langstlevende ouder. Prof. mr. dr. Bernard Schols gaf op zijn eigen welbespraakte wijze een voordracht met de titel “Oma, wat heb je grote oren… en andere fiscale sprookjes, ficties en forfaits”. Onze kantoorgenoot Reinder de Jong schreef voor het Weekblad Fiscaal Recht een verslag van het debat tussen deze sprekers dat hier is te lezen. Het publiek was die avond een uitdagend en spetterend debat beloofd met inspirerende ideeën. Gezien de reactie van de aanwezigen is deze belofte ten volle waargemaakt!

Lees meer…

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R.J. (Reinder) de Jong