Skip to content

Paradise papers

13 november 2017

Begin november 2017 is in de media bekend gemaakt dat 13,4 miljoen documenten in handen zijn gekomen van het ICIJ (International Conrsortium of Investigative Journalists). Deze documenten zijn de “Paradise Papers’ genoemd en zijn afkomstig van Appleby en Estera uit Bermuda, Asciaciti Trust uit Singapore en diverse handelsregisters van de Kaaimaneilanden, Bermuda en Malta. Hoewel de hoeveelheid verkregen informatie groter is dan bij de Panama Papers hebben de betrokken onderzoeksjournalisten aangekondigd terughoudend om te gaan met persoonsnamen uit de registers.

De resultaten van de Panama Papers vielen tegen, volgens de toenmalige staatssecretaris van Financiën Wiebes. Bovendien ging niet iedere casus over vermeende belastingontduiking en belastingfraude, maar was eerder sprake van belastingontwijking of beter belastingbesparing. Wellicht dat dit ertoe heeft geleid dat de media aankondigen minder namen uit de Paradise Papers te publiceren. Dat neemt niet weg dat de discussie over belastingbesparende maatregelen weer in alle hevigheid is losgebarsten, deze keer vooral richting de Belastingdienst, die een ruling heeft geaccepteerd zonder aan alle benodigde formaliteiten te voldoen.

Hoewel mogelijk minder namen zullen worden gepubliceerd, zal de Belastingdienst ongetwijfeld interesse tonen voor entiteiten waar Nederlandse belastingplichtigen bij betrokken zijn. Daarbij zullen vestigingsplaatsdiscussies, vragen over de feitelijke leiding en andere aspecten die verband houden met buitenlands vermogen aan de orde kunnen worden gesteld. Of uit de Paradise Papers fiscale consequenties voortvloeien voor de Nederlandse belastingplichtigen die van een dergelijke entiteit gebruik hebben gemaakt, zal nog moeten blijken. Die beoordeling is sterk afhankelijk van de feiten.