Skip to content

Postonderverdeling gps navigatiesysteem met diverse functies. NLFiscaal 2019/1178

Gerelateerde expertises:

Postonderverdeling gps navigatiesysteem met diverse functies.

Mr. A. Wolkers in NLFiscaal 2019/1178, 2 mei 2019

In NLFiscaal 2019/1178 heeft Arjan Wolkers het arrest van het Hof van Justitie van 2 mei 2019, C268/18, ECLI:EU:C:2019:353 van commentaar voorzien.

In de onderhavige procedure moest het Hof zich buigen over de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) van een zogenoemd multifunctioneel toestel (‘toestel met diverse functies’).

Volgens het Hof blijkt onder meer uit aantekening 3 bij afdeling XVI van het tweede deel van de GN (waartoe ook hoofdstuk 85 behoort) dat een machine die ontworpen is om twee of meer verschillende, alternatieve of complementaire functies te vervullen, moet worden ingedeeld volgens de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex. Daarbij moet, volgens vaste rechtspraak van het Hof, ook rekening worden gehouden met wat voor de consument hoofd en bijzaak is.  Volgens het Hof blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de hoofdfunctie van de vier functies die het

toestel in het hoofdgeding vervult, radionavigatie is. De andere functies geven het toestel slechts meerwaarde zonder dat één ervan op zichzelf bepalend kan zijn voor de aankoop door de consument.

Lees meer…