Spring naar content

Praktijkindicatoren intracommunautaire btw-(carrousel)fraude. BTW-bulletin 2021/1

De Belastingdienst hanteert bij fraudebestrijding diverse algemene indicatoren van btw-carrouselfraude. Deze indicatoren komen aan bod in waarschuwingsbrieven, in (concept)rapporten van boekenonderzoeken en de daaruit volgende naheffingsaanslagen of weigeringen van suppleties waarin om teruggaaf van voorbelasting is verzocht. Soms leiden deze indicatoren zelfs tot het rauwelijks intrekken van het btw-identificatienummer. In deze bijdrage worden enkele door de Belastingdienst in de dagelijkse praktijk gehanteerde indicatoren van btw-carrouselfraude binnen diverse branches besproken en kritisch belicht.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R.J. (Reinder) de Jong