Skip to content

Prinsjesdag…

20 september 2012

Zoals gebruikelijk op Prinsjesdag is ook dit jaar een hele ‘koffer’ vol belastingplannen gepresenteerd. Een opvallende dit jaar is de wijziging van artikel 67a AWR. In dit artikel is vastgelegd dat bij het niet tijdig doen van aangifte een verzuimboete kan worden opgelegd. Hier is geen opzet of grove schuld voor vereist, de enkele constatering van het niet tijdig doen van aangifte is voldoende. Volgens het huidige artikel moet een verzuimboete gelijktijdig met de aanslag worden opgelegd. Dit gaat echter veranderen.

Met ingang van 1 januari 2013 kan al een verzuimboete worden opgelegd nog voordat de aanslag is vastgesteld. Hiermee wil de Belastingdienst de aangiftebereidheid bevorderen. Indien alsnog aangifte wordt gedaan, ‘kan’ de verzuimboete worden verminderd. Dit laatste is echter niet in de wettekst opgenomen. Wij gaan er van uit dat de burger nog wel een aanmaning krijgt, alvorens een verzuimboete wordt opgelegd.