Skip to content

Recente ontwikkelingen in het fiscale strafrecht

04 februari 2013

Delikt en Delinkwent, Rubriek fiscaal strafrecht, december 2012

In deze rubriek besteden Anke Feenstra en W. Valkenburg aandacht aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. In verband met het nemo tenetur beginsel wordt het recente arrest Chambaz besproken. Verder komen enkele fiscaalstrafrechtelijke uitspraken van de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een uitspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad over de reikwijdte van het (afgeleid) verschoningsrecht van een trustkantoor ten opzichte van de Belastingdienst aan de orde. Ten slotte behandelen de auteurs een tweetal uitspraken van gerechtshoven met betrekking tot de samenloop van een fiscale strafzaak en een ontnemingsvordering.

Lees de rubriek.