Spring naar content

Recht op privacy van de belastingplichtige: een lege huls! WFR 2022/195

De Belastingdienst vraagt regelmatig aan bedrijven om alle e-mails te verstrekken. Hoe daarmee om te gaan en waar liggen de grenzen?

Antoine Blomen en Angelique Perdaems gaan in WFR 2022/195 in op de informatieverplichtingen en het recht op privacy. De conclusie daarbij is dat geen precieze wettelijke grondslag bestaat voor verzoeken in digitale informatie, dat waarborgen ontbreken en dat intensiever moet worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel.

Het recht op privacy is een groot goed. Bij informatieverzoeken van de Belastingdienst wordt hier al snel inbreuk op gemaakt onder het mom van de belastingheffing. Maar waar ligt de grens tussen het belang voor de belastingheffing en een schending van het recht van privacy van de belastingplichtige in een steeds meer digitaliserende maatschappij? Volgens de Europese rechtspraak dient een inbreuk op het recht op privacy te zijn gebaseerd op een voldoende precieze wettelijke grondslag en te zijn voorzien van waarborgen. Ook dient het verzoek evenredig te zijn.

Lees verder: Recht op privacy van de belastingplichtige: een lege huls!

 

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. A.H.G.M. (Antoine) Blomen