Spring naar content

Rechtbank over procesafspraken: “Dit kan zo niet”. Vaklunch.nl #486

Verdachten willen doorgaans snel van hun zaak af en zijn daarom soms bereid concessies te doen als zo tot een efficiënte afdoening kan worden gekomen. Het OM heeft daarmee een sterke onderhandelingspositie als het gaat om procesafspraken. Luce Smithuijsen legt in de Vaklunch uit waarom het van belang is de waarborgen ex artikel 6 EVRM bij procesafspraken goed in het oog te houden.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M. (Luce) Smithuijsen