Spring naar content

Rechter mag onjuist standpunt over omkering bewijslast niet volgen – NLF 2022/1814

26 september 2022

De Hoge Raad casseert op ambtshalve gronden de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze procedure tegen een naheffingsaanslag accijns is een informatiebeschikking genomen die onherroepelijk vaststaat, omdat daartegen geen bezwaar is gemaakt. Partijen en het Hof gingen ervan uit dat omkering van de bewijslast hierdoor van toepassing is voor de gehele naheffingsaanslag.

De Hoge Raad oordeelt dat dat niet het geval is. Omkering en verzwaring van de bewijslast is niet van toepassing voor de periode waarop de informatiebeschikking niet zag. Ook herhaalt de Hoge Raad zijn eerdere oordeel dat een onherroepelijke informatiebeschikking niet altijd omkering en verzwaring van de bewijslast tot gevolg heeft. De rechter moet ambtshalve beoordelen of het verzuim van dien aard is dat omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd.

Angelique Perdaems annoteert dit arrest in NLFiscaal: Noot Angelique Perdaems – arrest informatiebeschikking – NLF 2022-1814.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems