Spring naar content

Rechtsbescherming bij vestigingsplaatsonderzoeken. WFR 2019/246

De digitalisering en globalisering hebben tot gevolg dat de vestigingsplaats van vennootschappen volop ter discussie wordt gesteld door de Belastingdienst. Angelique Perdaems en Yosra Ameziane bespreken in hun bijdrage in het WFR welke factoren een rol spelen bij het vaststellen van de vestigingsplaats van een vennootschap op grond van art. 4 AWR. Doordat de feiten en omstandigheden bepalend zijn speelt de wijze waarop de bewijslast is verdeeld een belangrijke rol. Daarnaast wordt ingegaan op de inwerkingtreding van het MLI. Als het MLI van toepassing is, is de belastingrechter niet langer bevoegd te oordelen over de vaststelling van de vestigingsplaats. De vestigingsplaats wordt bepaald in overleg tussen de staten. Geconcludeerd wordt dat deze wijziging een achteruitgang van de rechtszekerheid en rechtsbescherming tot gevolg heeft.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems