Skip to content

Reminders bij uitvoer

Reminders bij uitvoer

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2015/3

De douaneregels over uitvoer staan verspreid over veel wettelijke regelingen. Te denken valt aan regels over afvalstoffen, dual-usegoederen, cultuurgoederen en dergelijke. Behalve dat de regels moeilijk te vinden zijn, zijn ze ook nog moeilijk te interpreteren. De auteurs behandelen vervolgens een aantal aspecten van uitvoer, waarbij gekozen is voor zaken waarmee iedere exporteur te maken kan krijgen.

Lees het artikel.