Spring naar content

Rubriek Fiscaal Strafrecht. DD 2023/65

Ieder half jaar schrijven Wim Valkenburg en Anke Feenstra de rubriek ‘fiscaal strafrecht’ voor het maandelijkse tijdschrift Delikt en Delinkwent. Dit tijdschrift is voor strafrechtjuristen één van de meest toonaangevende tijdschriften op het terrein van het strafrecht en de strafrechtstoepassing. Experts op deelterreinen van het strafrecht beschrijven één of meerdere keren per jaar de relevante ontwikkelingen in een rubriek. Dit betreft veelal ontwikkelingen in de rechtspraak, maar ook op het terrein van internationale of nationale wetgeving, of in de vakliteratuur.

De afgelopen periode heeft niet heel veel nieuws gebracht op het terrein van het fiscaal strafrecht. Vermeldenswaard zijn wel de wijzigingen in het Protocol Aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (verder: Protocol AAFD). Daarnaast gaan Wim Valkenburg en Anke Feenstra nog in op twee opmerkelijke uitspraken van de Hoge Raad.

Het Protocol AAFD regelt de afdoening van fiscale (opzet)delicten tussen het OM, FIOD en de Belastingdienst. Vanaf 1 juli 2023 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd, waarbij meer nadruk wordt gelegd op de strafrechtelijke aanpak als optimum remedium.

Verder wordt er in de rubriek fiscaal strafrecht stilgestaan bij HR 27 juni 2023: ECLI:NL:HR:2023:974. Deze zaak is de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek naar BPM fraude. Opvallend is het verschil van inzicht tussen de A-G en de Hoge Raad inzake de reikwijdte van het begrip ‘aangifte’.

Tot slot is er aandacht voor HR 11 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1090, waarbij de Hoge Raad uitspraak deed in een btw-fraudezaak. Het hof nam naast de genoemde aangiften ook andere belastingaangiften in overweging, wat in lijn was met eerdere jurisprudentie. Opmerkelijk was de motivering van de afwijzing van alle cassatiemiddelen door de Hoge Raad. Dit lijkt de nadruk te leggen op een specifiek arrest van de belastingkamer, waarin een beroep op een pleitbaar standpunt werd erkend voor btw-aangiften die vóór een belangrijk HvJ EU arrest waren ingediend.

Lees meer: Rubriek fiscaal strafrecht – DD 2023-65.

 

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra