Skip to content

Schending Unierecht: uitsluiting van strafrechtelijk bewijs in fiscale procedures

Schending Unierecht: uitsluiting van strafrechtelijk bewijs in fiscale procedures

Mr. R. Vos en mr. R. Jeronimus, BTW-bulletin 2016/66, augustus 2016

Op 17 december 2015 heeft het Hof van Justitie EU het belangrijke arrest WebMindLicenses Kft. gewezen. In dit arrest staat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie centraal in relatie tot de wettigheid van een beslissing om tot naheffing van btw over te gaan wanneer de bewijzen steunen op onrechtmatig verkregen bewijs in een strafprocedure. In deze publicatie gaan Roelof Vos en Ron Jeronimus in op de toepassing en de schending van het Unierecht en het buiten beschouwing laten van bewijs

Lees het artikel

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus