Skip to content

Schending van het verdedigingsbeginsel: (langzaam) meer duidelijkheid? BTW-bulletin 2018/44

Schending van het verdedigingsbeginsel: (langzaam) meer duidelijkheid?

Mr. A. Wolkers en mr. R. Jeronimus in BTW-bulletin 2018/44, 25 mei 2018

De vraag wanneer in het belastingrecht sprake is van schending van het verdedigingsbeginsel leidt in de praktijk tot veel discussie en is lang niet altijd duidelijk te beantwoorden. De Hoge Raad heeft zich op 24 november 2017 opnieuw over het verdedigingsbeginsel uitgelaten. Een belangrijke uitspraak voor de praktijk, omdat de Hoge Raad op enkele punten toch enige duidelijkheid heeft verschaft over de invulling van het verdedigingsbeginsel. Arjan Wolkers en Ron Jeronimus lichten in deze publicatie toe dat de rechten van verdediging als fundamentele rechten in acht moeten worden genomen en dat als uitgangspunt dient te gelden dat de belastingplichtige gehoord wordt en recht heeft op inzage in de stukken, vóórdat een belastingaanslag wordt opgelegd.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus