Spring naar content

Schuldonderzoek ook bij de adviseur. TFB 2023-08

Als het aan het Ministerie van Financiën ligt, dan komt er per 1 januari 2025 een grondslag in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) voor een fiscaal schuldonderzoek (artikel 67h AWR). In een bijdrage voor het Tijdschrift voor formeel belastingrecht leggen Angelique Perdaems en Judith Gijsen uit waarom deze voorgestelde bepaling juist de belastingadviseur raakt.

Het wetsvoorstel creëert namelijk een uitgebreide informatiebevoegdheid voor de inspecteur om informatie te vergaren en onderzoek te verrichten met het oog op de beboeting. Omdat de wetgever de koppeling met het heffingsbelang loslaat, ontstaat voor de inspecteur een mogelijkheid om zich bij het opvragen van informatie rechtstreeks tot de belastingadviseur te richten. De stukken die de inspecteur via deze route opvraagt, mag hij dan gebruiken voor een zogenaamde deelnemersboete.

Dat roept allerlei vragen op. Want wanneer mag de inspecteur een schuldonderzoek uitvoeren? Welke inspecteur mag een schuldonderzoek verrichten en hoe verhoudt het schuldonderzoek zich tot het nemo tenetur-beginsel? En hoe zit het met andere waarborgen?

In hun bijdrage gaan Angelique Perdaems en Judith Gijsen in op deze punten. Hun conclusie is dat het wetsvoorstel onvoldoende waarborgen biedt en terug moet naar de tekentafel.

Lees het artikel in TFB van december 2023: Schuldonderzoek ook bij de adviseur

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. J.R.J. (Judith) Gijsen