Skip to content

Soprop� nu ook voor de btw

Sopropé nu ook voor de btw

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2015/85,

Het arrest Sopropé dateert uit 2008 (HvJ 18 december 2008, zaak C-349/07). In dit arrest werd beslist dat het verdedigingsbeginsel, met name het recht om je standpunt voorafgaand aan een navordering naar voren te brengen, in douanezaken van toepassing is. Tot voor kort was nog steeds niet helder of bij schending van het verdedigingsbeginsel de navordering geheel ongeldig is of dat dit uitsluitend het geval is indien de geadresseerde van de navordering door de schending ook daadwerkelijk in zijn verdediging is geschaad. Inmiddels is hier door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) en de Hoge Raad iets meer duidelijkheid over. Ook is nu helder dat het verdedigingsbeginsel onverkort van toepassing is op de omzetbelasting.

Lees het artikel.