Spring naar content

Spaanse Vlieg geen voedingsmiddel: de doos van Pandora geopend? BTW-bulletin 2021/19

De toepassing van het algemene (21%) of verlaagde btw-tarief (9%) zou in theorie geen bron moeten zijn van discussie. De btw drukt immers niet op de ondernemer, hij kan het afwentelen op zijn afnemers en uiteindelijk op de eindverbruiker. Niettemin blijven discussies over het tarief de gemoederen bezighouden. De toepassing van het verlaagde of algemene tarief is immers wel degelijk van invloed op de (consumenten)prijszetting. Daarmee is de tariefindeling van wezenlijk belang, nu zij uiteindelijk wel invloed heeft op het marktaandeel en de omzet. Verschillen in tarieftoepassing voor (soort)gelijke producten kunnen ook leiden tot ernstige verstoringen van concurrentieverhoudingen in de markt. Daarmee komt ook het fundamentele neutraliteitsbeginsel in de btw in het geding.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R.J. (Reinder) de Jong