Skip to content

Spreken is zilver, zwijgen is goud: een inlichtingenverplichting zonder waarborg fout?

03 november 2014

Subtitel: De reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel en de (voorgenomen) faillissementswetgeving.

In dit artikel, verschenen in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving van oktober 2014, gaan Anke Feenstra en Azad Zeeman in op een aantal onderwerpen waarbij de reikwijdte en toepassing van het nemo tenetur-beginsel aan de orde is. Ten eerste is dit het veelbesproken Chambaz-arrest van het EHRM  en de 'receptie' van dit arrest in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan een nieuwe wending bij de toepassing van het nemo tenetur-beginsel, namelijk de uiwerking in de faillissementspraktijk. In de faillissementswetgeving zijn legio verplichtingen opgenomen van een gefailleerde ten opzichte van de curator, terwijl het nemo tenetur-beginsel in die relatie nog betrekkelijk onontgonnen gebied lijkt. Ten slotte nemen de auteurs een standpunt in omtrent de reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel en bovendien geven zij een waardering hoe de huidige en toekomstige faillissementswetgeving zich verhoudt tot dat beginsel.

Naar het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.A. (Anke) Feenstra