Skip to content

Staatssecretaris: afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018

13 juli 2017

Op 17 januari 2017 kondigde Staatssecretaris Wiebes aan dat hij de zogenoemde inkeerregeling wenst af te schaffen. De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst géén (bij inkeer binnen 2 jaar) of een lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen. Overigens was de inkeerregeling al minder aantrekkelijk geworden als gevolg van een forse verhoging van de boete bij inkeer van vermogen naar 120%.

 

Op 12 juli jongstleden heeft Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij zijn voorstel tot afschaffing van de inkeerregeling zal opnemen in het Belastingplan 2018. De afschaffing beperkt zich blijkens het bericht van Wiebes tot de twee-jaar boetevrije periode en zou – afhankelijk van de goedkeuring van het parlement – al met ingang van 1 januari 2018 een feit kunnen zijn. Anders dan Wiebes eerder aankondigde, zal er geen internetconsultatie plaatsvinden. Of de afschaffing ook betrekking heeft op de strafrechtelijke inkeerbepaling is ons vooralsnog niet duidelijk. Deze wordt in ieder geval niet genoemd.

 

Bent u voornemens alsnog in te keren? Neem contact op met Anke Feenstra om te bezien wat uw verweermogelijkheden tegen de boete kunnen zijn.