Skip to content

Staatssecretaris Wiebes for President?

25 januari 2017

Brief van 17 januari 2017 van Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking.

In deze brief doet Staatssecraris Wiebes zijn toezegging aan de Tweede Kamer gestand om met een aantal maatregelen te komen tegen belastingontduiking. Door de media is het bericht over de afschaffing van de inkeerregeling opgepakt, maar er staan meerdere onderwerpen in die aandacht behoeven zoals een beperking van het verschoningsrecht en de openbaarmaking van medeplegersboetes.

Dat de inkeerregeling zal worden afgeschaft, is al eerder aangekondigd. Met de boete van 120 procent is het toch al minder interessant om hiervan gebruik te maken dan in het verleden. Tussen de regels door (“Daarnaast kan de Belastingdienst de zaak in voorkomende gevallen natuurlijk ook overdragen aan het Openbaar Ministerie”) lezen wij daarnaast dat de strafrechtelijke tegenhanger mogelijk ook wordt afgeschaft. Als deze waarborg wordt afgeschaft, heeft de inkeerregeling naar onze mening geen rol van betekenis meer.

Een tweede maatregel die genoemd wordt is de beperking van het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen.

De Staatssecretaris is voornemens om aan te sluiten bij de procesvrijstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De toegevoegde waarde voor een dergelijke beperking ontgaat ons. Deze staat immers al in de WWFT, specifiek voor de fiscaliteit. 

Het verschoningsrecht is één van de meest fundamentele elementen in het rechtssysteem. Wij menen dat de Staatssecretaris wel erg lichtvaardig stelt dat het verschoningsrecht voor fiscale redenen een inperking behoeft.

Een ander aspect is de openbaarmaking van onherroepelijk vaststaande vergrijpboetes aan deelnemers, zoals fiscaal adviseurs. Ook dit doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Als de Staatssecretaris het werkelijk zo belangrijk vindt om namen te noemen, zou het ook niet bezwaarlijk zijn om namen te noemen van inspecteurs, die dergelijke vergrijpboetes hebben opgelegd die geen stand houden?

Ten slotte wil de Staatssecretaris de mogelijkheden verruimen tot aansprakelijkstelling, zoals van erfgenamen. Daarbij merkt de Staatssecretaris zelf al op dat deze niet zal helpen tegen constructies die jaren voorafgaand aan het overlijden zijn opgezet. Daarmee geeft de Staatssecretaris eigenlijk al aan dat met een schot hagel wordt geschoten.

Of deze maatregelen derhalve daadwerkelijk goed doordacht zijn of slechts onderdeel van een campagne voor de verkiezingen valt dus nog te bezien. Wij zullen deze ontwikkelingen voor u op de voet volgen.