Skip to content

Straf- en boeterechtelijke aansprakelijkheid van dementerende verdachte belastingplichtigen. WFR 2018/44

Straf- en boeterechtelijke aansprakelijkheid van dementerende verdachte belastingplichtigen

mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse in WFR 2018/44

In de fiscale praktijk worden geregeld boetes opgelegd aan dementerende belastingplichtigen. Dementie kan de geestelijke capaciteiten van een belastingplichtige ernstig aantasten. In dit artikel wordt onderzocht of het in dat geval gerechtvaardigd is een boete op te leggen. Bezien wordt of in het boeterecht lessen kunnen worden getrokken uit de strafpraktijk.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. K.M.G. (Kim) Demandt