Spring naar content

Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk: nieuwe ontwikkelingen. TBS&H 2018, nr 3

In het voorjaar 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten een aantal belangwekkende uitspraken gedaan op het gebied van het fiscale strafrecht. Dit is de eerste keer dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk een strafvervolging wordt ingesteld voor zuivere belastingfraude (zonder combinatie met een commuun delict). Voor het Tijdschrift Bijzonder Strafrecht & Handhaving becommentariëren Kim Demandt en Paula Janssen deze uitspraken en gaan in op de meest in het oog springende punten.

Lees verder.