Skip to content

Suppleties omzetbelasting: let op artikel 10a AWR

18 januari 2018

De verplichting tot het indienen van suppleties omzetbelasting (artikel 10a AWR) blijft een ‘hot topic’, zo blijkt ook uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 13 oktober 2017. In haar blog voor Taxence gaat Kim Demandt in op deze uitspraak en legt een aantal moeilijkheid bloot omtrent toepassing van artikel 10a AWR en verschillende boetes. Zo is het nog maar de vraag of boetes kunnen worden opgelegd voor aangiften die zijn ingediend vóór 1 januari 2012 en zijn er ook de nodige vraagtekens te plaatsen bij het opleggen van boetes aan zowel de B.V. en de directeur-grootaandeelhouder.