Skip to content

UBO-register: opsporing versus privacy

UBO-register: opsporing versus privacy

Een publicatie van mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.C.M. Klaasse in TFB 2017-32

Op 31 maart 2017 is het conceptwetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden ter consultatie aangeboden. Deze wet dient ter uitvoering van de Vierde Anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Een belangrijk onderdeel van de richtlijn betreft de invoering van het register waarin de ultimate beneficial owner wordt geregistreerd, het zogenaamde UBO-register. Nederland kiest voor een openbaar register. In deze bijdrage in het Fiscaal Tijdschrift Vermogen gaan Angelique Perdaems en An Klaasse in op de nieuwe verplichtingen, procedures en strafbaarstellingen die voortvloeien uit het conceptwetsvoorstel alsmede op de vraag of het openbare register wel voldoet aan het recht op privacy ex artikel 8 EVRM.

Door een woordvoerder van het ministerie van Financiën is bevestigd dat het wetsvoorstel in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend (zie FutD 2017-1590), waardoor de implementatietermijn van 27 juni 2017 niet is gehaald. Hoewel Nederland hiermee inbreuk maakt op de verplichtingen zoals deze voortvloeien uit het EU-Verdrag, is het goed om te zien dat Nederland kwaliteit lijkt te verkiezen boven snelheid door de tijd te nemen om de opmerkingen naar aanleiding van de consultatie zorgvuldig te bestuderen.

Lees hier het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems