Skip to content

Uitreikingsplechtigheid van de Hofstra-penning aan prof. dr. Frans Vanistendael, Mr. R.J. de Jong in WFR 2018/147

Uitreikingsplechtigheid van de Hofstra-penning aan prof. dr. Frans Vanistendael
Mr. R.J. de Jong in WFR 2018/147, 31 juli 2018

De prof. mr. H.J. Hofstra-penning is in 1984 ingesteld door Kluwer en is voor het eerst uitgereikt in mei 1984 aan prof. dr. Leo Stevens. Aanleiding voor het instellen van deze prijs was het feit dat prof. mr. J. Hofstra 50 jaar lang in diverse kwaliteiten als fiscalist werkzaam was geweest. De penning wordt elke twee tot vier jaar toegekend aan “ degene die in enig geschrift blijk heeft gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid”.

Op dinsdag 12 juni 2018 vond de uitreiking van de dertiende Hofstra-penning plaats in een volle zaal van het Carlton Ambassador Hotel, fraai gelegen in de chique ambassadebuurt van Den Haag. Prof. dr. Frans Vanistendael ontving die dag de Hofstra-penning vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Europese belastingrecht, met name op het terrein van de directe belastingen en in het bijzonder vanwege de beleidskaders en -perspectieven die hij voor deze nieuwe loot aan de fiscale stam heeft helpen formuleren.

Lees hier het complete verslag

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R.J. (Reinder) de Jong