Spring naar content

Vaklunch #569 Het informeel verschoningsrecht en de sleepnettactiek

27 maart 2024

Advocaten worden nogal eens verweten hun verschoningsrecht in te zetten als “procedureel wapen”, om zand in de machine te gooien. Maar je kunt het ook omdraaien betoogt Judith de Boer. Als het Openbaar Ministerie gerichter beslag zou leggen dan zou het verschoningsrecht beter beschermd worden en zouden procedures vlotter verlopen. Een voorspoedige procedure begint dus bij het Openbaar Ministerie zelf. Dan wordt niet alleen het verschoningsrecht, maar ook het informeel verschoningsrecht van belastingadviseurs en accountants beter beschermd: een win-winsituatie dus.

Lees meer in de Vaklunch van deze Week.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. J.N. (Judith) de Boer