Spring naar content

Vaklunch #576 Actie in de transactie

16 mei 2024

Een strafrechtelijke transactie houdt geen formele schulderkenning in, maar de wetgever wil dat uitgangspunt nuanceren. Dat blijkt uit het conceptwetsvoorstel van de Eerste aanvullingswet van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De reactie van Judith Gijsen lees je in vaklunch #576: Actie in de transactie.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. J.R.J. (Judith) Gijsen