Skip to content

Vaklunch.nl: de digitale vaklunch

14 februari 2013

Op vaklunch.nl lanceren Judith de Boer en Mariëlle Boezelman iedere woensdag een actueel onderwerp dat in ieder geval onze gemoederen bezig houdt. Zij nodigen u van harte uit naar aanleiding daarvan een ieder deelgenoot te maken van uw visies, vragen en opmerkingen.

Net als velen van u bespreken wij wekelijks de meest recente (fiscaal)strafrechtelijke ontwikkelingen. Dit fenomeen gaat bij Hertoghs advocaten door het leven als “de vaklunch” en vormt hèt platform voor vakinhoudelijke discussies over alles wat in onze praktijk speelt. We bespreken jurisprudentie, vakliteratuur, praktijkvragen en dilemma’s die ongetwijfeld ook bij andere vakgenoten in het land aan de orde van de dag zijn. Iedere gedeelde visie, vraag of opmerking kan voor een ander net díe eyeopener zijn die het kantelpunt in een zaak oplevert.