Spring naar content

Vaklunch.nl: De Wwft doorbreekt de geheimhoudingsplicht van de advocaat

07 maart 2013

Judith de Boer en Mariëlle Boezelman zijn een nieuwe discussie gestart op Vaklunch.nl. Onderwerp van gesprek is de geheimhoudingsplicht van de advocaat en de recente wijzigingen in de Wwft, die een inbreuk maken op deze plicht. Zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 6 december 2012 dat artikel 8 EVRM niet wordt geschonden indien een advocaat op straffe van tuchtrechtelijke sancties een meldplicht heeft indien in een concreet geval een verdenking van witwassen tegen zijn of haar cliënt bestaat.

Discussieert u mee op Vaklunch.nl?