Skip to content

Vanwege gebrek aan informatie kon inspecteur uitspraak doen zonder horen. NTFR 2018/2006

Vanwege gebrek aan informatie kon inspecteur uitspraak doen zonder horen

Mr. A. Wolkers in NTFR 2018/2006

 

In zijn commentaar plaatst Arjan kritische kanttekeningen bij een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, waarin de rechtbank besliste dat de inspecteur het bezwaar ongegrond heeft kunnen verklaren zonder dat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden. Arjan geeft aan dat van “kennelijke ongegrondheid” van een bezwaar in de praktijk niet snel sprake is. Dat is ook een goed uitgangspunt, juist ook omdat het hoorgesprek de belastingplichtige de gelegenheid biedt om de – in de ogen van de inspecteur onduidelijke of onhaalbare – gronden nader mondeling te kunnen toelichten. De (passieve) houding van een belastingplichtige zou naar zijn mening dan ook geen reden mogen zijn om aan het hoorrecht voorbij te gaan, temeer nu belanghebbende in deze zaak expliciet om een hoorgesprek had gevraagd.

Lees meer..