Skip to content

Vele nieuwe inkeerzaken bij Belastingdienst

18 november 2013

Op 2 september 2013 heeft staatssecretaris van financiën Weekers de inkeerregeling tijdelijk versoepeld in verband met de komst van een nieuw heffingssysteem (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst). Belastingplichtigen die zich vóór 1 juli 2014 vrijwillig melden bij de fiscus, hoeven geen boete te betalen.

Uit een nieuwsbericht van staatssecretaris Weekers zoals dat is gepubliceerd op 8 november jl. volgt dat vanaf 2 september 2013 bijna 500 belastingplichtigen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. Volgens Financiën is de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling dan ook succesvol te noemen. Vanaf 2009 hebben zich ruim 11000 inkeerders gemeld bij de Belastingdienst met een totaal aan ingekeerd vermogen van bijna 4 miljard euro. Dit levert de schatkist een structurele opbrengst op van bijna 48 miljoen euro per jaar.

De inkeerprocedure

Een inkeer lijkt gemakkelijk, maar is vaak een behoorlijk complexe aangelegenheid. Zo betekent inkeren niet alleen alsnog een juiste belastingaangifte doen. De inkeerder moet er ook op rekenen dat de inspecteur nog een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie wil hebben. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van belastingplichtigen in deze procedures.

Meer informatie over inkeren, de inkeerregeling en onze dienstverlening vindt u hier.