Skip to content

Verborgen onthulling in tipgeverkwestie Belastingdienst twijfelachtig

02 juni 2016

Het recente uitvoerige betoog van staatssecretaris Wiebes van Financiën waarin hij weerlegt dat de Belastingdienst in de tipgeverszaak informatie heeft achtergehouden voor het gerechtshof en de Hoge Raad, behoeft nadere opheldering. Wat Ivo Leenders betreft blijft er namelijk één prangende vraag hangen: waarom is verborgen gehouden wat kennelijk niet verborgen hoefde te blijven?

Lees de column op Taxlive.nl.