Skip to content

Verdere beperking inkeerregeling

08 april 2019

Inkeer is sinds 1 januari 2018 niet meer mogelijk voor in het buitenland aangehouden vermogen dat in box 3 belastbaar is. In de brief van 4 april 2019 kondigt staatssecretaris Menno Snel aan dat hij de mogelijkheid om in te keren ook wil afschaffen voor box 2-inkomen. Hiermee wil hij de mogelijkheid om in te keren voor constructies met vennootschappen afschaffen. Voor beboeting maakt inkeren of betrapt worden verschil voor de hoogte van de boete. Het grootste gevolg van afschaffing van de inkeerregeling is de dreiging van strafrechtelijke vervolging. Of met dit voorstel effect wordt bereikt is dan ook zeer de vraag omdat de constructies waar in de brief naar wordt verwezen door de Belastingdienst zijn ontdekt en het vrijwillig melden van deze constructies vanwege de strafrechtelijke risico’s wel heel onaantrekkelijk wordt gemaakt. Tot op heden is hier in relatie tot de afschaffing van de inkeer in relatie tot box 3 nog geen duidelijkheid over gegeven.

Deze aankondiging van de staatssecretaris betreft een van de eerste uitkomsten van zijn onderzoek naar de mogelijkheid om gebruik van de inkeerregeling uit te sluiten voor constructies zoals die zijn gebleken in de Panama Papers. Het voorstel zal nog nader worden uitgewerkt in een consultatie wetsvoorstel worden voorgelegd. 

Wij houden u op de hoogte. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.