Skip to content

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten per 1 september 2017

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten per 1 september 2017

Op 29 mei 2017 heeft Staatssecretaris Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over Btw-fraude met telecommunicatiediensten en zijn aanpak daarvan. Deze aanpak houdt in dat een ondernemer die in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers levert die deze diensten (vervolgens) leveren aan hun afnemers, géén btw mag berekenen over deze diensten. Deze btw dient door middel van de verleggingsregeling te worden verlegd.

Om de verleggingsregeling mogelijk te maken vond reeds goedkeuring plaats om de heffing van omzetbelasting plaats te laten vinden met toepassing van de verleggingsregeling op het in Nederland verrichten van telecommunicatiediensten als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel r, van de Wet op de omzetbelasting 1968 tussen ondernemers die deze diensten verrichten (“een keuze”).

Zojuist is in het Staatsblad bekend gemaakt dat de verplichte verleggingsregeling met ingang van 1 september 2017 in werking treedt.

Het niet toepassen van de (verplichte) verleggingsregeling = btw-fraude?

Indien in een keten van leveringen (of diensten) sprake is van carrouselfraude, dan kan bij iedere ondernemer in die keten het recht op aftrek van btw worden geweigerd als aan de hand van objectieve elementen komt vast te staan dat een ondernemer wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel uitmaakt van een keten waarin btw-carrouselfraude is geconstateerd.

Gelet op een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:2708) kan het een ondernemer tegengeworpen worden indien hij op de hoogte (had) moeten zijn van de voor die branche geldende (btw) verleggingsregeling. Langs die weg kan de belastingdienst menen dat – indien de verleggingsregeling niet wordt toegepast – bij een ondernemer sprake is van wist of behoorde te weten dat hij onderdeel uitmaakte van een keten waarin btw-carrouselfraude plaatsvond, hetgeen tot een naheffingsaanslag omzetbelasting kan leiden.

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een dergelijke procedure tegen de fiscale of justitiële autoriteiten, neem dan contact op met Roelof Vos of Ron Jeronimus.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. R. (Ron) Jeronimus