Spring naar content

De inspecteur wil in mijn mailbox, mag dat? Het Register 2023, nr 3

In deze snel veranderende digitale wereld loopt de fiscale wetgeving continu achter de feiten aan. Dat blijkt ook in de praktijk waarin regelmatig met de Belastingdienst wordt gediscussieerd over het verstrekken van e-mails. Het credo van de Belastingdienst bij een onderzoek lijkt te zijn: hoe meer, hoe beter. 

Een onderzoek in de mailbox verloopt grofweg via twee verschillende routes. Ofwel de inspecteur vraagt in een vragenbrief om het verstrekken van e-mails, ofwel de inspec­teur gaat achter de computer zitten en neemt inzage in de mailbox.

Als de inspecteur vraagt om het verstrekken van e-mails, zien wij in de praktijk regelmatig dat zeer ruime, algemene vragen worden gesteld. Zo wordt bijvoorbeeld bij vestigingsplaatsonderzoeken gevraagd om het verstekken van alle e-mails over een bepaald aantal jaren.

Ook wordt door de inspecteur gevraagd om inzage in mailboxen waarbij de inspecteur en de belastingplichti­ge gezamenlijk achter de computer gaan zitten. De inspecteur noemt dan bijvoorbeeld een aantal zoek­woorden en wenst de e-mails te ontvangen die vervol­gens in de mailbox verschijnen. Terwijl de inspecteur achter de computer zit, worden dan e-mails van verschoningsgerechtigden zoals advocaten gezien, alsmede fiscale adviezen van de adviseur aan de cliënt, maar ook e-mails met daarin interne gedachtes en vragen. Deze wijze van inzage gaat dus erg ver en onzes inziens verder dan de bevoegdheden die de ‘AWR’ biedt, omdat de beslissing in welke stukken inzage wordt gegeven niet bij de belastingplichtige ligt.

In een bijdrage voor Het Register zetten Angelique Perdaems en Milou Hintzen kort op een rij welke informatieverplichtingen er zijn. Vervolgens zoomen ze nader in op de praktijk en geven ze een aantal praktische tips.

“De reactie van de Belastingdienst is meestal dat zodra een e-mail in de mailbox zit deze behoort tot de administratie van de vennootschap en daardoor van belang kan zijn voor de belastingheffing”.

Klopt dat wel? En wat kunt u als adviseur doen als de Belastingdienst vraagt om het verstrekken van e-mails of inzage in een mailbox? Welke risico’s zijn er?

Lees meer in Het Register. nr. 03, 2023 – De inspecteur wil in mijn mailbox, mag dat?

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. M.N.H. (Milou) Hintzen