Skip to content

Vragen staat vrij: prejudici�le vragen aan de Hoge Raad – TFB 2020/5

Vragen staat vrij: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2020/5

Sinds 1 januari 2016 kunnen feitenrechters in belastingzaken rechtsvragen voorleggen aan de Hoge Raad. In de praktijk wordt weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Enerzijds is dat logisch omdat niet snel sprake is van een rechtsvraag die in een groot aantal zaken speelt. Anderzijds lijkt dit ook te worden veroorzaakt doordat deze procedure niet bij iedereen even bekend is. In dit artikel worden de voorwaarden besproken die gelden voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Ook worden de ervaringen die de afgelopen jaren met deze procedure zijn opgedaan in kaart gebracht. Daarnaast worden aanbevelingen gegeven waardoor rechtsvragen die zich voor deze procedure lenen sneller worden herkend en ook aan het begin van de procedure bij de rechtbank aan de Hoge Raad kunnen worden voorgelegd.

Lees meer…

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems